KVAR SEZONOJ POR MALKOVRI LA VOGEZOJN KAJ LA ALZACAN VINBEREJON

En Fréland,
montdeklive
la loĝejo vin atendas sub la tegmento
de vogeza farmdometo,
supranta kvietan valeton,
forete de la vilaĝo kaj de la grandstratoj.

Printempo punktomakulita de miloj da
blankaj kaj rozkoloraj koroloj de arbofruktoj,
Dolĉa somero en la ombro de la grandaj abioj,
Kolora ĉarmo de l’aŭtuno,
ŭata silento de la vintro,
esperigante diskretajn renkontojn …

La alzacaj Vogezoj ofertas klimaton
kaj vivkvaliton favoran al ripozo,
al longa migrado aŭ
al malkovro de ĉarmaj elzasaj vilaĝoj
laŭ ĉies inspiro …

Luado kaj informoj :

Marie Ray PROU et Dominique GANTER
La Taupré 68240 Fréland
Tel : 03 89 47 20 28
E-mail : domganter@zaclys.net